وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایرانی در زیارت بارگاه ملکوتی امامین جوادین


وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جناب آقای محمد جواد ظریف در طی زیارتی که به کشور عراق داشت، شرفیاب زیارت امامین کاظمین (علیهما السلام) گشت. وی بعد از اتمام اعمال زیارت و نیایش، در دفتر مرکزی آستان مورد استقبال نایب دبیر کل تولیت آستان مقدس کاظمین جناب آقای سید محمد حیدری و برخی از اعضای هیات مدیره تولیت قرار گرفت. هیئت همراه در طی زیارت، به توضیح مختصری از پروژه های طی اجرا در بخشهای صحن کاظمین با دقت گوش داد. وزیر امور خارجه خوشحالی خویش را در بازدید نمودن از پیشرفت های آستان مقدس در زمینه های عمرانی و خدماتی ابراز و تمجید گفت، و تشکر و قدردانی خویش را به مدیریت محترم آستان مقدس و تمامی دست اندرکاران محترم تقدیم نمود. در پایان دیدار هیئت بازدید کننده چنانکه مورد استقبال قرار گرفت، بدرقه شد. و در پیامدی مشابه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران جناب آقای بیژن زنگنه مهمان آستان مقدس کاظمین گشت که همچنین مورد استقبال جناب آقای سید محمد حیدری قرار گرفت. هیات مهمان خوشحالی خود را از شرفیابی به زیارت امامین کاظمین (علیهما السلام) ابراز نمودند.