پشتیبانی خبرنگاران آستان های مقدس از پیروزی های بسیج مردمی


آستان مقدس علوی در طی نشستی که در مهمانسرای حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام)، با سران بخشهای رسانه ای آستان های حسینی و عباسی و کاظمین مقدسه برقرار نمود، بر تنظیم رسانه های موحد و یگانه جهت مقاومت و غلبه بر رسانه های جعلی و دروغین دشمنان که سعی بر مهاجمت و برکناری پیروزی های بسیج مردمی و اراده و عزم ایشان دارند، تاکید ورزید. چنانکه رسانه ها و تبلیغات نقش بسیار بزرگی ایفا مینمایند. جنگاوران بسیج بر خود عهد و پیمان وفا به ندای مقام معظم مرجعیت به نمایندگی آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظله الوارف) بسته اند تا تروریست تکفیری را شکست داده و شهرهای عراق و مقدساتش را آزاد سازند.