نایب الزیارت

ت
نام
کشور
ثبت
حالت زیارت
104537
فاطمه
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104536
Hoda
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104535
پگاه مقدم
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104534
فریبا پورمند
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104533
مرحوم محمود مقدم
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104532
مرحومه شیوا حاجی سبیلی
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104531
مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104530
صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف
عراق
24-01-2020
بالانتظار
104529
مرحومه پروین ملک ذاکر
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104528
وائل نادر الحلقي
سوريه
24-01-2020
بالانتظار
104527
المرحوم لؤي نادر الحلقي
سوريه
24-01-2020
بالانتظار
104526
المرحوم قصي نادر الحلقي
سوريه
24-01-2020
بالانتظار
104525
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104521
میثم نفر
ايران
24-01-2020
بالانتظار
104518
رفل احمد
العراق
24-01-2020
بالانتظار
104513
السیده حضرت فاطمه الزهرا(س)
ايران
23-01-2020
بالانتظار
23-01-2020
104511
شعبانعلی سقرجوقی
ايران
23-01-2020
بالانتظار
23-01-2020
104510
شعبانعلی سقرجوقی
ايران
23-01-2020
بالانتظار
23-01-2020
104509
مرحومه مریم سقرجوقی فراهانی
ايران
23-01-2020
بالانتظار
23-01-2020
104508
مرحوم نصرالله سقرجوقی
ايران
23-01-2020
بالانتظار
23-01-2020
104507
مرحوم حسن هیبتی
ايران
23-01-2020
بالانتظار
23-01-2020
104506
كوثر
العراق
23-01-2020
بالانتظار