مرکز دستنوشته های کاظمینی الجوادین افتتاح شد


آستان مقدس کاظمین با به انجام رسانیدن مقدمات پایه گذاری کتابخانه الجوادین، مرکز اسناد کاظمینی الجوادین را پایه گذاری نمود. لذا در راستای احیای اسناد کاظمینی، آستان مقدس کاظمین از تمامی پشتیبانان با همت چه از داخل یا خارج را دعوت به عمل می آورد که اگر اسنادی از شهر مقدس یا عالمی از علمای کاظمین از جمله «کتاب، عکس، نامه، قرارداد، مهر یا تمبر، نقشه، فیلم و صداهای ضبط شده در نوار و سیدی» در دست دارند «نسخه اصلی یا کپی» آن را با یکی از شبکه های رسانه ای ذیل با آستان مقدس به مشارکت درآورند. پست الکترونیک: Info@aljawadain.org فیس بوک آستان مقدس کاظمین: https://www.facebook.com/Aljawadain.IQ شبکه های رسانه ای از جمله «تلگرام، واتساب و وایبر»: 9647735785970+